Undersökningar

Undersökningar

Mångfaldsakadamien genomför löpande undersökningar för att bättre förstå hur företag påverkas av mångfald och inkludering.

Öppna undersökningar

Syftet med denna enkät är att skapa en insikt hur företagsvärderingar påverkar konsumentens köpbeteende. Enkäten behandlar områdena HBT, Etnisk/kulturell mångfald, Funktionsnedsättning eller Annat.

Vill du veta mer!?

MiBarometern ägs och utvecklas av Mångfaldsakademien.

Mångfaldsakademien hjälper företag att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga genom ökad Mångfald och ett mer Inkluderande arbetsklimat. En positiv sidoeffekt är att detta även hjälper att skapa ett mer Hållbart och Integrerat samhälle.

Gå till Mångfaldsakademiens hemsida för att läsa mer om företaget samt våra produkter och tjänster.

Följ oss på Sociala medier

Följ oss på MyNewsDesk

+46 735 002235

info[at]miakademien.se